Projectmanagement

Elk herhuisvestingsproject begint met een gedegen planning. Mondial Centrum Verhuizingen kan het hele herhuisvestingstraject begeleiden en uitvoeren.

De projectmanager maakt een verhuisdraaiboek. Hij deelt het proces op in verschillende deelprojecten. Per project spreken we met u af welke taken de projectmanager verzorgt en welke u zelf voor uw rekening wil nemen. De projectmanager kan de volgende taken van u overnemen:

 • opstellen van het document ‘migratie en organisatie’
 • afstemmen van een indelingsplan met de verschillende afdelingen
 • inrichting van de diverse ruimten
 • afwerking en afbouw van afdelingen en verdiepingen
 • controle op de uitvoering en leveringen
 • opstellen van een vlekkenplan per bedrijf, afdeling of gebruiker
 • inventariseren van het aanwezige meubilair
 • indelen en inrichten van de kantoorruimten in een gedetailleerd plan
 • inventariseren van de omvang, knelpunten en risico’s
 • begeleiding van de fysieke uitvoering en planningcontrole
 • opstellen van en de controle op de begrotingen
 • bewaken van de voortgang en de planning