Garantiecertificaat

Als u binnen Nederland met een Erkende Verhuizer verhuist, dan kunt u rekenen op een paar belangrijke garanties. Het Garantiecertificaat is dan namelijk automatisch van toepassing op uw verhuizing.

Dit certificaat biedt u de volgende 3 garanties: 

Uitgebreide verhuisverzekering

De Erkende Verhuizer heeft uw inboedel laten verzekeren tot een bedrag van €100.000. Uw inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Het Garantiecertificaat geldt tevens als de verzekeringspolis. De verzekeringsvoorwaarden kunt u nalezen in de Algemene Voorwaarden 2006.

Verhuisgarantie

Mocht uw Erkende Verhuizer failliet gaan of in surseance van betaling verkeren, dan wordt uw verhuizing door een andere Erkende Verhuizer uitgevoerd. Zodra u zich meldt gaat de Organisatie voor Erkende Verhuizers op zoek naar een andere Erkende Verhuizer die deze verhuizing dan alsnog, met bekwame spoed, kan uitvoeren. Zo zorgen wij ervoor dat uw planning zo goed mogelijk in tact blijft en u alsnog kunt verhuizen.

Gevolgschade is uitgesloten.

Aanbetalingsgarantie

De aanbetalingsgarantie biedt u de zekerheid dat uw aanbetaling tot maximaal 25% van de overeengekomen verhuisprijs door de Organisatie voor Erkende Verhuizers is gegarandeerd, indien u de verhuizing alsnog door een andere Erkende Verhuizer laat uitvoeren. Deze garantie is alleen van toepassing als er net als bij de verhuisgarantie sprake is van een faillissement of surséance van betaling van de Erkende Verhuizer en met een maximum van €1.000.

Niemand anders dan de Erkende Verhuizer biedt u deze garanties. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om van deze garanties gebruik te kunnen maken. Uw Erkende Verhuizer vertelt u er graag alles over.

U heeft de mogelijkheid om tegen een geringe meerprijs uw consumentenverhuizing CO₂-neutraal te laten uitvoeren. Deze is gekoppeld aan het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers.