Laboratoriumverhuizingen

Een laboratoriumverhuizing betekent de verhuizing van zowel grote en zware als kwetsbare, gevoelige instrumenten en materialen. En natuurlijk (gevaarlijke) chemicaliën. Onze verhuisprofessionals zijn zorgvuldig en voeren de verhuizing tot in de puntjes uit. Vooraf wordt een plan van aanpak opgesteld. 

Laboratoriumverhuizingen omvatten het  intern en/of extern ontruimen en weer inruimen van cleanrooms, verpakken en vervoeren van glas(archieven), verplaatsen van laboratoriumapparatuur (analyseapparatuur, ultra low vrieskasten, microscopen, etc.). Voor het vervoer van chemicaliën gebruiken wij kunststof lab en/of lekbakken om gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk te vervoeren.

Onze medewerkers zullen zo goed mogelijk worden geinformeerd inzake veiligheid en voorschriften.

Tevens zijn onze medewerkers in het bezit van alle benodigde PBM ( persoonlijke beschermingsmaterialen) tevens zijn ze allemaal VCA gecertificeerd.

Onze speciale services bij labtransporten:

  • advies en verkoop van verpakkingsmaterialen
  • veilige verpakking en verplaatsing van apparatuur (analyseapparatuur,ultra low vrieskasten,microscopen) en materialen
  • verplaatsing van koelers en vriezers op spanning
  • ontruimen en weer inruimen van cleanrooms
  • transport met aangepaste vrachtwagens
  • veilig transport van chemicaliën
  • Opslag van uw overtollige equipment